Zapalenie

Encyklopedia PWN

ropne (u zwierząt ropno-martwicowe) zapalenie wału okołopaznkociowego (u zwierząt części przykoronowej racicy);
wojsk. urządzenie stosowane do wywoływania, w odpowiednim momencie, zapalenia lub wybuchu ładunku bojowego pocisku, miny bomby, głowicy bojowej itp.; współcześnie istnieje wiele różnych rozwiązań konstrukcyjnych z., których działanie opiera się na wykorzystaniu różnych zjawisk fiz.: akustycznych, magnet., opt., elektromagnetyczne i in..
zespół urządzeń, elementów i przewodów elektr. w spalinowym silniku tłokowym o zapłonie iskrowym, mający za zadanie wytwarzanie elektr. wyładowań iskrowych, służących do zapalenia mieszanki paliwowo-powietrznej w komorach spalania.
zakaźne włóknikowe zapalenie płuc i opłucnej koni, o złożonej etiologii;
zastój, hipostaza,
med. zatrzymanie przepływu krwi żylnej lub innych płynów ustrojowych;
med. zespół objawów będących wynikiem nieprawidłowego trawienia i wchłaniania składników pokarmowych w przewodzie pokarmowym (wszystkich, większości, niektórych lub jednego składnika pokarmowego);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia