Zapalenie

Encyklopedia PWN

med. zespół miejscowych odczynów obronnych ustroju na bodziec zapaleniotwórczy, np.: biologiczny (bakterie, wirusy, pasożyty, tkanka martwicza), chemiczny, termiczny, mechaniczny;
med. pojęcie obejmujące wrzodziejące zapalenie jelita grubego i chorobę Crohna;
med. choroba infekcyjna z głównym nasileniem procesu zapalnego w tkankach opon mózgowo-rdzeniowych;
zapalenie tkanki kostnej, zapalenie kości nieswoiste,
med. zakażenie tkanki kostnej wywołane drobnoustrojami — najczęściej gronkowcem, rzadziej paciorkowcem lub bardzo rzadko pałeczką ropy błękitnej i pałeczką odmieńca;
med. infekcyjna choroba mózgu wywołana przez wirusy lub bakterie, rzadziej przez inne czynniki chorobotwórcze, jak drożdżaki, pasożyty;
wet. grupa wirusowych chorób zwierząt;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia