Zapalenie

Encyklopedia PWN

zgorzel, gangrena,
med. martwica tkanek powstająca w przebiegu zakażenia drobnoustrojami beztlenowymi;
med. zapalenie małych tętniczek i żył z wytwarzaniem około- i wewnątrznaczyniowych guzków, tzw. ziarniniaków w wielu narządach, zwłaszcza w obrębie górnych dróg oddechowych, płuc i nerek.
wet. zakaźna choroba źrebiąt i młodych koni wywoływana przez paciorkowca Streptococcus equi;
med. twory łącznotkankowe o formie powrozów, taśm, płaszczyzn, powstałe w następstwie zapaleń włóknikowych błon surowiczych: opłucnej, otrzewnej, osierdzia;
med. patologiczny rozrost tkanki łącznej włóknistej w tkankach lub narządach;
wet. narośl kostna w okolicy stawu pęcinowego lub koronowego koni, powstająca w przebiegu przewlekłego zniekształcającego zapalenia tych stawów;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia