Zapalenie

Encyklopedia PWN

zakaźna choroba zwierząt wywoływana przez wirus z rodziny Rhabdoviridae;
med. ostra choroba jelita cienkiego i/lub grubego, która odznacza się obecnością białożółtych tarczek (błon rzekomych) na powierzchni błony śluzowej jelit;
med. rozlany, nieswoisty proces zapalny błony śluzowej odbytnicy i okrężnicy, prowadzący często do powstawania owrzodzeń.
choroba o nieznanej etiologii, stan zapalny dotyczący gł. tętnic średniej wielkości w obrębie kończyn dolnych (w 80% przypadków), rzadziej w obrębie kończyn górnych, obejmujący wszystkie warstwy ściany naczynia, prowadzący do powstawania zakrzepów i zarastania światła naczyń;
med. grupa zakaźnych zapaleń wątroby cechujących się pierwotnym uszkodzeniem wątroby, a wywołanych przez wirusy hepatotropowe (wirusy zapalenia wątroby);
wirusy zaliczane do różnych rodzin, namnażające się w hepatocytach (komórkach wątrobowych) i wywołujące ostre, podostre lub przewlekłe stany zapalne wątroby;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia