Zapalenie

Encyklopedia PWN

med. rodzaj zapalenia jelita grubego charakteryzujący się występowaniem mikroskopowych zmian powstających w wyniku ponadnabłonkowego odkładania się kolagenu;
med. rodzaj zapalenia jelita grubego, w którym stwierdza się znacznie zwiększoną obecność limfocytów w nabłonku błony śluzowej (20–25%, normalnie 5%).
choroba zakaźna wywołana przez dwoinkę zapalenia opon mózgowych Neisseria meningitidis;
med. nieswoiste zapalenie śródmiąższu nerek;
ostra wirusowa choroba dróg oddechowych dzieci, z charakterystycznym obrzękiem błony śluzowej w podgłośniowej części krtani i lepką, zasychającą wydzieliną w drogach oddechowych;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia