Wzgórz Ostrzeszowskich

Encyklopedia PWN

wschodnia, najwyższa część Wału Trzebnickiego, na zachodzie sąsiaduje z Kotliną Milicką, na wschodzie z Kotliną Grabowską oraz Wysoczyzną Wieruszowską;
m. powiatowe w województwie wielkopolskim, na obszarze Wzgórz Ostrzeszowskich.
woj. (od I 1999) w zachodniej Polsce;
w. gminna w woj. wielkopol. (pow. ostrzeszowski), wśród Wzgórz Ostrzeszowskich, na północny zachód od najwyższego wzniesienia Wielkopolski — Kobylej Góry (284 m);
najwyższe wzniesienie Wału Trzebnickiego, w obrębie Wzgórz Ostrzeszowskich, na południowy wschód od w. Kobyla Góra;
miasto w województwie wielkopolskim, w powiecie ostrzeszowskim, w obrębie Wzgórz Ostrzeszowskich.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia