Wytwory papiernicze

Encyklopedia PWN

papier lub tektura niepoddawane dodatkowym procesom po uformowaniu, osadzeniu i odwodnieniu na sicie maszyny papiernicze (poza ewentualnym satynowaniem);
wodna zawiesina półproduktów służąca do wytwarzania papieru i tektury;
papier
[gr.],
materiał w postaci wstęgi lub arkuszy, wytwarzany z masy papierniczej, służący do druku, pisania, pakowania, celów przemysłowo-technicznych, higienicznych i in.;
dział nauki i techniki zajmujący się badaniami papieru i tektury, ich wytwarzaniem, przetwarzaniem i zastosowaniem oraz służącymi do ich produkcji urządzeniami, a niekiedy także dziejami wytwarzania papieru.
zakład przem. produkujący wytwory papiernicze (papier, tekturę itp.) i zwykle także przetwory papiernicze.
bibuła
[łac.],
wytwór papierniczy odznaczający się dużą chłonnością określonych czynników (cieczy i/lub gazów), nie zaklejany;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia