Wykresem funkcji

Encyklopedia PWN

krzywa będąca wykresem funkcji logarytmicznej.
mat., statyst. krzywa będąca wykresem funkcji postaci ;
krzywa łańcuchowa, linia sznurowa,
mat. krzywa płaska odpowiadająca swym kształtem łańcuchowi zawieszonemu za końce;
mat. krzywa będąca wykresem funkcji wykładniczej.
Lagrange’a twierdzenie, twierdzenie o przyrostach skończonych, twierdzenie o wartości średniej,
mat. jedno z ważniejszych twierdzeń rachunku różniczkowego: jeżeli y = f(x) oznacza funkcję rzeczywistą ciągłą w przedziale a ≤ x ≤ b oraz różniczkowalną wewnątrz tego przedziału, to w przedziale (a, b) istnieje taka liczba ξ, że f(b) − f(a) = f(ξ)(b − a);
mat. nierówność wyrażająca warunek wypukłości funkcji: mówi się, że funkcja f, określona w pewnym przedziale [a, b], spełnia w tym przedziale n.J., gdy dla dowolnych punktów x, y przedziału [a, b] i dla dowolnej liczby t ∈ [0, 1] zachodzi warunek f((1 – t)x + ty) ≤ (1 – t)f(x) + tf(y), który oznacza, że wszystkie punkty łuku wykresu zawartego między punktami P(x, f(x)) i Q(y, f(y)) leżą poniżej odcinka siecznej PQ lub na tym odcinku.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia