nierówność Jensena
 
Encyklopedia PWN
nierówność Jensena,
mat. nierówność wyrażająca warunek wypukłości funkcji: mówi się, że funkcja f, określona w pewnym przedziale [a, b], spełnia w tym przedziale n.J., gdy dla dowolnych punktów x, y przedziału [a, b] i dla dowolnej liczby t ∈ [0, 1] zachodzi warunek f((1 – t)x + ty) ≤ (1 – t)f(x) + tf(y), który oznacza, że wszystkie punkty łuku wykresu zawartego między punktami P(x, f(x)) i Q(y, f(y)) leżą poniżej odcinka siecznej PQ lub na tym odcinku.
Aby funkcja f spełniała n.J. w przedziale [a, b], wystarczy, by jej druga pochodna f″ była nieujemna we wszystkich punktach tego przedziału. Konsekwencją n.J. jest warunek ogólniejszy (również nazywany n.J.):
gdzie pi są dowolnymi liczbami dodatnimi (i = 1, ... , n), a xi — dowolnymi punktami przedziału [a, b]. Dla różnych f można z tego warunku otrzymać konkretne ważne nierówności, np. gdy f(x) = ex, a p1 = p2 = ... = pn = 1/n, to warunek ten zmienia się w nierówność między średnią geom. i średnią arytmetyczną liczb .
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia