Wykresem funkcji

Encyklopedia PWN

zespół metod służących do określania struktury materii, tj. rodzaju atomów, z których jest ona zbudowana i rozmieszczenia ich w przestrzeni.
statyst.:
asymptota
[gr. asýmptōtos ‘nie stykający się’],
mat. asymptotą krzywej jest prosta mająca tę własność, że jeśli punkt krzywej oddala się nieograniczenie po pewnej gałęzi tej krzywej, to jego odległość od prostej dąży do zera;
mikrofon
[gr.],
przetwornik elektroakustyczny przeznaczony do przetwarzania sygnałów akustycznych (np. dźwięków mowy, muzyki) na sygnały elektryczne;
mat. punkt krzywej, w którym istnieje styczna i w którym krzywa „przechodzi” z jednej strony tej stycznej na drugą;
równania zawierające niewiadomą funkcję y = y(x) jednej zmiennej x, jej pochodne y(k)(x) różnych rzędów, jak też zmienną niezależną x;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia