Wykresem funkcji

Encyklopedia PWN

mat. funkcja postaci f(x) = c, gdzie c — pewna stała liczba;
mat. taka funkcja rzeczywista f, której wykres między dowolnymi punktami leży powyżej odcinka łączącego te punkty (f″(x), o ile istnieje, jest mniejsza lub równa zeru);
mat. taka funkcja rzeczywista f, której wykres między dowolnymi punktami leży poniżej odcinka łączącego te punkty (f(x), o ile istnieje, jest większa lub równa zeru);
analityczny wykres, krzywa analityczna, krzywa wzorcowa,
w metodach analizy chemicznej graficzne przedstawienie zależności między sygnałem analitycznym a stężeniem (lub funkcją stężenia) albo ilością analitu w badanym materiale;
mat. jedno z podstawowych pojęć matematyki, wprowadzone niezależnie przez I. Newtona i G.W. Leibniza pod koniec XVII w. jako nowe narzędzie rachunkowe;
dział analizy mat., poświęcony abstrakcyjnym uogólnieniom znanych pojęć geometrii klas. i matematyki elementarnej: długości odcinka, pola wielokąta, objętości wielościanu, 0-wymiarowej miary liczącej, tzn. liczby elementów zbioru.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia