Wydawnictwo

Encyklopedia PWN

instytucja organizująca proces wydawniczy.
Wydawnictwo Naukowe PWN Spółka Akcyjna (WN PWN),
wydawnictwo zał. 1951 w Warszawie pod nazwą Państwowe Wydawnictwo Naukowe (PWN, od 1991 pod obecną nazwą);
Wydawnictwo Literackie Spółka z o.o. (WL),
wydawnictwo zał. 1953 w Krakowie;
Wydawnictwo Lekarskie PZWL Spółka z o.o.,
największe i najstarsze polskie wydawnictwo medyczne, założone 1945 w Warszawie;
działające 1957–93 w Lublinie (do 1961 Lubelska Spółdzielnia Wydawnicza);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia