Wydawnictwo Literackie
 
Encyklopedia PWN
Wydawnictwo Literackie Spółka z o.o. (WL),
wydawnictwo zał. 1953 w Krakowie;
1982–86 oddział we Wrocławiu, z którego utworzono Wydawnictwo Dolnośląskie; WL publikuje literaturę piękną autorów pol. i obcych oraz prace z zakresu humanistyki przede wszystkim klas. i współcz. prozę (m.in. antologie, np. w «Bibliotece Romantycznej», wydania kryt. dzieł zebranych klasyków literatury pol. — S. Wyspiańskiego, W. Gombrowicza i in.; serie: międzywydawnicza «Biblioteka Klasyki Polskiej i Obcej», «Polskie Opowiadania Współczesne», «Dawna Literatura Angielska», «Proza Iberoamerykańska», «Biblioteka Amerykańska», «Literatura Iberyjska», «ABC. Klasyka dla Każdego», «Lekcja Literatury z...» i in.), poezję (m.in. w seriach: «Biblioteka Poezji Młodej Polski», «Małe Wybory Poetyckie», «Humanum Est», «Seria Dwujęzyczna»), prace z historii i teorii literatury oraz krytyki lit. (m.in. w serii «Biblioteka Studiów Literackich»), dramaty, teatralia, książki dotyczące historii, teorii i historii sztuk plast., estetyki, filmu, eseje, publicystykę, literaturę pamiętnikarską, podróżniczą, krajoznawczą, etnograf., dla dzieci i młodzieży, fantastykę (m.in. w serii «Stanisław Lem poleca»), cracoviana; oficyna wydaje także reprinty.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia