Wolnego Państwa Irlandzkiego

Encyklopedia PWN

Wolne Państwo Irlandzkie, irl. Saorstat Éireann, ang. Irish Free State Wymowa,
dominium bryt. 1922–37;
Irlandzka Armia Republikańska, Irish Republican Army Wymowa(IRA Wymowa),
irl. organizacja zbrojna;
język z goidelskiej (gaelskiej) grupy języków celtyckich;
Irlandzkie Bractwo Republikańskie, ang. Irish Republican Brotherhood (IRB),
irl. organizacja niepodległościowa 1858–1924;
porozumienie pokojowe zawarte 6 XII 1921 po powstaniu irlandzkim 1919–21;
Valera
[də wəlẹərə]
Eamon de, ur. 14 X 1882, Nowy Jork, zm. 29 VIII 1975, Dublin,
irlandzki bojownik o niepodległość i mąż stanu.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia