irlandzki język
 
Encyklopedia PWN
urzędowy język Irlandii; najstarsze zabytki językowe pochodzą z VI w. (inskrypcje) — w piśmie ogamicznym; 3 okresy rozwoju języka: staroirlandzki (VI–XII w.), znany z obszernych glos, gł. z VIII–IX w.; średnioirlandzki (XII–XVI w.), z najbogatszą w Europie nar. literaturą średniow.; nowoirlandzki (od XVI w.), okres wypierania j.i. przez język ang., aż do prawie całkowitego jego zaniku w XIX w.; wskrzeszenie j.i. jest związane z powstaniem Ligi Gaelickiej (1893) i Wolnego Państwa Irlandzkiego (1922, obowiązkowy w szkołach).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia