Wdrożeniowe

Encyklopedia PWN

naukozn. prace badawcze zmierzające do wdrożenia do praktyki produkcyjnej rezultatów badań stosowanych i rozwojowych za pomocą produkcji prototypów, serii doświadczlnych, przeprowadzania prób technol., dostosowanych do warunków lokalnych.
naukozn. działalność wyspecjalizowanych pracowników, instytucji i organizacji naukowych, prowadzona metodycznie, zgodnie z procedurami dochodzenia do twierdzeń, odkryć i wynalazków, ich weryfikacji i kontroli, przyjętymi w danej dyscyplinie i danej epoce historycznej (metodologia nauk); podstawowy składnik nauki w aspekcie dynamicznym, czynnościowym.
instytut
[łac. institutum ‘urządzenie’],
nazwa wielu instytucji różnego typu mających osobowość prawną, utworzonych w celu realizacji zadań określonych w statucie.
dyscyplina nauk. wyodrębniona w latach 30. XX w.; obejmuje zespół nauk o nauce tworzący „federację metanauk”, które prowadzą badania podstawowe, stosowane i wdrożeniowe oraz dociekania o teoret. i praktycznych celach szeroko pojętej nauki, rozpatrywanej w różnych aspektach i z różnych punktów widzenia;
termin określający całość zagadnień związanych z wykorzystywaniem energii jądrowej (atomowej) do celów pokojowych;
placówka naukowo-badawcza i informacyjna,
metodol., naukozn.:
prywatna fundacja osób związanych z UAM, zał. 1991, z siedzibą w Poznaniu;
naukozn. jedna z charakterystycznych cech procesu zw. rewolucją naukowo-techniczną, dokonującego się w nauce i technice od 2. poł. XX w.
Moskwa, Moskwạ,
stolica Rosji, w centrum jej części eur., nad rz. Moskwa.
zespół satelitarnych stacji naziemnych w Psarach-Kątach (k. Kielc), świadczący usługi łączności satelitarnej odbiorcom krajowym i zagranicznym (radiokomunikacja);

Słownik języka polskiego PWN

wdrożeniowy «dotyczący wdrożeń nowych technologii, wynalazków itp.»
jednostka innowacyjno-wdrożeniowa «przedsiębiorstwo opracowujące prototypy nowych urządzeń lub nową technologię i wprowadzające je do produkcji»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia