Wdrożeniowe

Encyklopedia PWN

naukozn. prace badawcze zmierzające do wdrożenia do praktyki produkcyjnej rezultatów badań stosowanych i rozwojowych za pomocą produkcji prototypów, serii doświadczlnych, przeprowadzania prób technol., dostosowanych do warunków lokalnych.
naukozn. działalność wyspecjalizowanych pracowników, instytucji i organizacji naukowych, prowadzona metodycznie, zgodnie z procedurami dochodzenia do twierdzeń, odkryć i wynalazków, ich weryfikacji i kontroli, przyjętymi w danej dyscyplinie i danej epoce historycznej (metodologia nauk); podstawowy składnik nauki w aspekcie dynamicznym, czynnościowym.
instytut
[łac. institutum ‘urządzenie’],
nazwa wielu instytucji różnego typu mających osobowość prawną, utworzonych w celu realizacji zadań określonych w statucie.
dyscyplina nauk. wyodrębniona w latach 30. XX w.; obejmuje zespół nauk o nauce tworzący „federację metanauk”, które prowadzą badania podstawowe, stosowane i wdrożeniowe oraz dociekania o teoret. i praktycznych celach szeroko pojętej nauki, rozpatrywanej w różnych aspektach i z różnych punktów widzenia;
termin określający całość zagadnień związanych z wykorzystywaniem energii jądrowej (atomowej) do celów pokojowych;
placówka naukowo-badawcza i informacyjna,
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia