atomistyka
 
Encyklopedia PWN
atomistyka,
termin określający całość zagadnień związanych z wykorzystywaniem energii jądrowej (atomowej) do celów pokojowych;
obejmuje prace poznawcze, stosowane, rozwojowe i wdrożeniowe dotyczące badań i wykorzystania naturalnego i sztucznego rozpadu jąder (m.in. inżynieria reaktorów jądr.), a także efektów towarzyszących działaniu promieniowania jądr. na materię żywą i nieożywioną (m.in. radiodiagnostyka, radioterapia), i związaną z tym ochroną radiologiczną, oraz niemilitarny przemysł jądr. (energetyka jądr., produkcja izotopów promieniotwórczych, produkcja urządzeń i aparatury jądr. i in.).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia