W Alandzkich

Encyklopedia PWN

pol. żaglowiec, drewniany kecz gaflowy;
wyłączenie określonego terytorium z ewentualnych działań wojennych ze strony jakiegokolwiek państwa, również korzystanie z tego terytorium w celu przygotowania działań wojennych;
podpisany w październiku przez przedstawicieli Rosji i Niemiec;
Rada Nordycka, Rada Północna, ang. Nordic Council,
zgromadzenie międzyparlamentarne państw skand.;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia