Urzędy centralne

Encyklopedia PWN

organ planowania gospodarczego w Polsce 1945–49 i 1989–96;
urzędy dworskie, państw.-centralne i lokalne, ziemskie, miejskie i wiejskie w Polsce i W. Księstwie Litew. do 1795.
ostatnia instancja władz zajmujących się sprawami ludności chłopskiej w Królestwie Pol., zał. 1865 przy Komitecie Urządzającym do spraw Królestwa Polskiego;
w Polsce centralny organ administracji rządowej, o krajowym zasięgu działania, zorganizowany na zasadzie jednoosobowego kierownictwa,
centralny organ administracji rządowej w Polsce;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia