Uralu

Encyklopedia PWN

Kinderlińska, Jaskinia, Kindierlinskaja, Pobiẹdy pieszczẹra,
jaskinia krasowa w Rosji (Baszkiria), w zboczu doliny rz. Kinderlin (dorzecze Biełej);
Kizieł, Kiziẹł,
m. w Rosji (obw. permski), na Uralu, nad rz. Kizieł (dorzecze Kamy), w Zagłębiu Kiziełowskim;
Korkino, Kọrkino,
m. w Rosji (obw. czelabiński), na Uralu;
Krasnoturyjsk, Krasnoturjịnsk,
m. w Rosji (obw. swierdłowski), na Uralu;
Krasnoufimsk, Krasnoufịmsk,
m. w Rosji (obw. swierdłowski), na Uralu, nad Ufą;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia