Tekstura

Encyklopedia PWN

tekstura
[łac. textus ‘tkanina’],
druk. rodzaj got. pisma drukarskiego;
budowa wewnętrzna skały określona przez sposób przestrzennego rozmieszczenia w skale składników i stopień wypełnienia przez nie przestrzeni skalnej;
uprzywilejowana wzajemna orientacja przestrzenna krystalitów w materiale polikrystalicznym (polikryształ);
wieloskładnikowy, rzadziej jednoskładnikowy zespół minerałów lub substancji mineralnych (bez gleb i świeżo nagromadzonych substancji mineralnych), powstały w przyrodzie w sposób naturalny i tworzący wyodrębnioną geologicznie jednostkę litosfery Ziemi oraz innych planet, a także księżyców i planetoid.
produkty krzepnięcia magmy (lub lawy);
skała powstała wskutek impakcji;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia