Tarnobrzeg

Encyklopedia PWN

miasto w województwie podkarpackim, pow. grodzki, na pograniczu Równiny Tarnobrzeskiej i Niz. Nadwiślańskiej, nad Wisłą; siedziba pow. tarnobrzeskiego.
woj. w południowo-wschodniej Polsce;
Pawłowski Stanisław, ur. 11 V 1910, Łódź, zm. 2 VI 1992, Warszawa,
geofizyk i geolog;
pow. ziemski w północnej części woj. podkarpackiego;
Ajdukiewicz Zygmunt, ur. 21 III 1861, Witkowice k. Tarnobrzega, zm. 26 III 1917, Wiedeń,
malarz;
miasto w województwie podkarpackim, w powiecie tarnobrzeskim, na pograniczu Niziny Nadwiślańskiej i Równiny Tarnobrzeskiej, nad Wisłą i uchodzącą do niej poza B.S. — Babulówką.
celestyn
[łac. coelestis ‘niebieski’],
minerał, siarczan strontu SrSO4;
gałąź przemysłu przetwórczego, w której zasadnicze procesy produkcyjne są procesami chemicznymi; stanowi rozwinięcie techniczno-użytkowego nurtu chemii, uprawianego od pradziejów w ramach rozmaitych rzemiosł.
Dąbal Tomasz, pseud. Niezłomny i in., ur. 29 XII 1890, Sobów k. Tarnobrzega, zm. 4 XII 1938, Moskwa(?),
działacz ruchu lud. i komunistyczny;
Dekutowski Hieronim Kazimierz, pseud. m.in. Zapora, ur. 24 IX 1918, Tarnobrzeg, zm. 7 III 1949, Warszawa,
działacz niepodległościowy, major;
konferencja grup konserwatywnych i przedstawicieli J. Piłsudskiego — pułkownika W. Sławka i mjra R. Grocholskiego — w rezydencji hr. Z. Tarnowskiego w Dzikowie (obecnie dzielnica Tarnobrzega) 14–15 IX 1927;
dzielnica Tarnobrzega, na pr. brzegu Wisły, na północ od Starego Miasta.
geologia
[gr. gḗ ‘ziemia’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
nauka o budowie i historii Ziemi, a głównie skorupy ziemskiej, oraz o procesach geologicznych, dzięki którym ulega ona przeobrażeniom;
dział techniki obejmujący całokształt procesów związanych z wydobywaniem z ziemi kopalin użytecznych, ich przeróbką (wzbogacanie kopaliny) w celu racjonalnego wykorzystania i dostosowania do potrzeb użytkowników; również dział gospodarki.
Jachowicz Stanisław, ur. 17 IV 1796, Dzików (ob. dzielnica Tarnobrzega), zm. 24 XII 1857, Warszawa,
poeta, pedagog, filantrop;
Jasiński Władysław Jan, pseud. Jędruś, ur. 18 VIII 1909, Sadkowa Góra k. Mielca, zm. 9 I 1943, Trzcianka k. Połańca,
organizator konspiracji w południowej Polsce, nauczyciel;
Karpiński Alfons, ur. 20 II 1875, Rozwadów k. Tarnobrzega, zm. 6 VI 1961, Kraków,
malarz i grafik;
Kawalec Julian, ur. 11 X 1916, Wrzawy k. Tarnobrzega, zm. 30 IX 2014, Kraków,
prozaik i publicysta;
konfederacja generalna zawiązana 5 XI 1734 w Dzikowie (obecnie dzielnica Tarnobrzega) pod przewodnictwem A. Tarły przez zwolenników Stanisława Leszczyńskiego, pod hasłami walki z Saksonią i Rosją o niezależność Rzeczypospolitej, naruszonej w wyniku pogwałcenia wolnej elekcji i powołania na tron Augusta III;
Kuraś Ferdynand, ur. 21 II 1871, Sobów k. Tarnobrzega, zm. 30 XI 1929, Karwina k. Proszowic,
poeta i pamiętnikarz, publicysta;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia