Tamizy

Encyklopedia PWN

Medway
[mẹdu],
rz. w Wielkiej Brytanii (Anglia);
Queenborough-in-Sheppey
[kuị:nbərə ın szẹpi],
m. w Wielkiej Brytanii (Anglia), na wyspie Sheppey w estuarium Tamizy;
Reading
[rẹdıŋ],
m. w Wielkiej Brytanii, w południowo-wschodniej Anglii, przy ujściu rz. Kennet do Tamizy, na zachód od Londynu.
Shakespeare
[szẹıkspıər],
Szekspir, William Wymowa, ur. 23(?) IV 1564 (tradycyjna data na podstawie zapisu w księgach parafialnych o chrzcie 26 IV), Stratford-upon-Avon (hrab. Warwick), zm. 23 IV 1616, tamże,
angielski dramatopisarz, poeta i aktor, uważany za największego dramatopisarza świata.
Sisley
[sislẹ]
Alfred Wymowa, ur. 30 X 1839, Paryż, zm. 29 I 1899, Moret-sur-Loing,
malarz francuski, pochodzenia angielskiego; przedstawiciel impresjonizmu, jeden z najwybitniejszych pejzażystów epoki.
Southend-on-Sea
[sauŧẹnd on si:] Wymowa,
m. w Wielkiej Brytanii, we wschodniej Anglii, na północnym brzegu wejścia z M. Północnego do estuarium Tamizy.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia