Anglia

Encyklopedia PWN

Anglia, England Wymowa,
największa i najważniejsza pod względem gosp. część Zjedn. Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej;
Anglia Wschodnia, ang. East Anglia,
królestwo wczesnośredniow., później kraina historyczna obejmująca hrabstwa Norfolk i Suffolk w Anglii;
East Anglia
[i:st a.],
królestwo wczesnośredniow., później kraina historyczna w Anglii, → Anglia Wschodnia.
Wschodnia Anglia, East of England,
region w Wielkiej Brytanii, w południowo-wschodniej Anglii, nad M. Północnym;
Nowa Anglia, New England Wymowa,
region hist.-geogr. w północno-wschodniej części USA, między O. Atlantyckim a Appalachami Północnymi;
Bank Anglii, Bank of England Wymowa,
centralny bank Wielkiej Brytanii, z siedzibą w Londynie,
Nowej Anglii, Góry, New England Seamounts,
podmorski grzbiet w dnie Oceanu Atlantyckiego, w Basenie Północnoamerykańskim;
wojna między rojalistami Karola I a opozycją, o kształt ustrojowy i rel. państwa;
Wielka Brytania, Great Britain,
wyspa w pn.-zach. Europie, największa w grupie Wysp Brytyjskich, w państwie Wielka Brytania;
Wilhelm I Zdobywca, fr. Guillaume le Conquérant, ang. William the Conqueror, zw. też Wilhelmem Bastardem, ur. 1027 lub 1028, Falaise, zm. 9 IX 1087, Rouen,
książę i wódz normański, król Anglii.
Szkocja, Scotland,
część Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej;
Cromwell
[krọmuel]
Oliver Wymowa, ur. 25 IV 1599, Huntingdon (hrab. Cambridgeshire), zm. 3 IX 1658, Londyn,
angielski wódz i mąż stanu, lord protektor Anglii, Szkocji i Irlandii.
Elżbieta I, z dynastii Tudorów, ur. 7 IX 1533, Greenwich k. Londynu, zm. 24 III 1603, Richmond,
królowa Anglii i Irlandii.
Londyn, London Wymowa,
stolica Zjedn. Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, w południowo-wschodniej Anglii, nad Tamizą, w obniżeniu Basenu Londyńskiego, otoczonego kuestami North Downs od południa i Chiltern od północy.
Filip II, z dyn. Habsburgów, ur. 21 V 1527, Valladolid, zm. 13 IX 1598, Escorial,
król Neapolu i Sycylii, Hiszpanii i Portugalii.
Henryk VIII, z dynastii Tudorów, ur. 28 VI 1491, Greenwich k. Londynu, zm. 28 I 1547, Londyn,
król Anglii i Irlandii.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia