East Anglia
 
Encyklopedia
East Anglia
[i:st a.],
królestwo wczesnośredniow., później kraina hist. w Anglii, → Anglia Wschodnia.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia