Szczecinie

Encyklopedia PWN

przedchrześcijańskie systemy wierzeniowo-rytualne ludów słowiańskich, których zorganizowane postaci zanikły w XII w.
dzielnica w północnej części Szczecina;
południowo-zachodnia część Pobrzeża Szczecińskiego, na l. brzegu dolnej Odry, w Polsce i Niemczech;
Zaremba Piotr, ur. 10 VI 1910, Heidelberg, zm. 8 X 1993, Szczecin,
urbanista;
bezpośrednia organizacyjna i regulacyjna działalność organów publicznych w dziedzinie stosunków społecznych związanych z korzystaniem z morza, jego brzegów i zasobów, przy zastosowaniu uprawnień władczych i kompetencji tych organów do zarządzania mieniem publicznym.
Andrzejewski Jerzy, ur. 19 VIII 1909, Warszawa, zm. 19 IV 1983, tamże,
pisarz.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia