Szczecińskie, Wzgórza
 
Encyklopedia PWN
Szczecińskie, Wzgórza,
południowo-zachodnia część Pobrzeża Szczecińskiego, na l. brzegu dolnej Odry, w Polsce i Niemczech;
pow. ponad 500 km2; w północnej części Szczecina Wzgórza Warszewskie (wysokość do 130 m); na południe i zachód od miasta wysoczyzna morenowa (wys. 60–80 m); zbudowane z zaburzonych glacjotektonicznie utworów czwartorzędowych; występują żyzne, wytworzone z glin piaszczystych gleby brunatne (Cambisols) w dużej części zajęte pod zabudowę; naturalną roślinność stanowiły buczyny żyzne i ubogie obok acidofilnych dąbrów; w wyniku silnego odlesienia dominują agrocenozy i zbiorowiska ruderalne; region znacznie przekształcony antropogenicznie (aglomeracja Szczecina).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia