Strefa wolnego handlu

Encyklopedia PWN

ekon. połączenie terytoriów kilku państw w jeden obszar celny;
Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu, ang. European Free Trade Association Wymowa(EFTA Wymowa),
międzynarodowa organizacja gospodarcza, założona na podstawie konwencji podpisanej 4 I 1960 w Sztokholmie, która weszła w życie 3 V 1960; z siedzibą w Genewie.
Latynoamerykańskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu, ang. Latin American Free Trade Association (LAFTA),
regionalne ugrupowanie integracyjne, z siedzibą w Montevideo, utworzone na mocy porozumienia podpisanego 18 II 1960 przez 11 państw Ameryki Łacińskiej;
Północnoamerykański Układ o Wolnym Handlu, ang. North American Free Trade Agreement Wymowa(NAFTA Wymowa),
ugrupowanie integracyjne o charakterze gospodarczo-handlowym, utworzone na mocy porozumienia z 2 XII 1992 między USA, Kanadą i Meksykiem (weszło w życie 1 I 1994);
Środkowoeuropejskie Porozumienie o Wolnym Handlu, ang. Central European Free Trade Agreement Wymowa(CEFTA Wymowa),
porozumienie państw Europy Środkowowschodniej zawarte w celu rozwoju wzajemnych stosunków handlowych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia