Latynoamerykańskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu
 
Encyklopedia PWN
Latynoamerykańskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu, ang. Latin American Free Trade Association (LAFTA),
regionalne ugrupowanie integracyjne, z siedzibą w Montevideo, utworzone na mocy porozumienia podpisanego 18 II 1960 przez 11 państw Ameryki Łacińskiej;
członkami LAFTA było 11 państw; główny cel: utworzenie między państwami członkowskimi strefy wolnego handlu, która miała ożywić wymianę handlową i zapewnić rynki zbytu ich rozwijającemu się przemysłowi oraz uniezależnić go od monopoli rozwiniętych państw zachodnich przez zwiększenie wzajemnych obrotów, prowadzenie wspólnej polityki wobec wspólnot zachodnioeuropejskich; działalność LAFTA nie uwzględniała różnic w rozwoju gospodarczym poszczególnych państw członkowskich, utrwalając tym samym dysproporcje między nimi; spowodowało to opór ze strony państw najsłabiej rozwiniętych i doprowadziło w połowie lat 60. do załamania funkcjonowania LAFTA; 1980 w Montevideo powstało w miejsce LAFTA Latynoamerykańskie Stowarzyszenie Integracyjne, którego członkami są wszystkie państwa członkowskie LAFTA.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia