Środkowoeuropejskie Porozumienie o Wolnym Handlu
 
Encyklopedia PWN
Środkowoeuropejskie Porozumienie o Wolnym Handlu, ang. Central European Free Trade Agreement Wymowa(CEFTA Wymowa),
porozumienie państw Europy Środkowowschodniej zawarte w celu rozwoju wzajemnych stosunków handlowych;
międzynarodowa umowa gospodarcza, zawarta 1992 w Krakowie przez Czechy, Polskę, Słowację i Węgry; weszło w życie 1 III 1993; do CEFTA przystąpiły też: Słowenia (1996), Rumunia (1997), Bułgaria (1999) i Chorwacja (2003); CEFTA zmierza do stworzenia strefy wolnego handlu między państwami członkowskimi poprzez liberalizację i ożywienie wymiany handlowej, ze stopniowym znoszeniem ceł i in. ograniczeń; nie posiada stałej siedziby i własnego personelu; jej strukturę tworzą wyłącznie cykliczne spotkania szefów państw i rządów oraz ministrów spraw zagranicznych, w czasie których są podejmowane wiążące decyzje; zawarcie porozumienia CEFTA popierała UE i Stany Zjednoczone; o członkostwo ubiegają się obecnie: kraje bałtyckie, Macedonia Północna i Ukraina.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia