Starostowie

Encyklopedia PWN

Sędziwój z Ostroroga, Sędziwój Ostroróg, ur. ok. 1375, zm. przed 28 X 1441, Węgry,
wojewoda poznański;
ród magnacki w Małopolsce, herbu Leliwa;
terytorium historyczne w dorzeczu środkowej Warty.
wojna domowa w Wielkopolsce 1382–84 w okresie bezkrólewia po śmierci Ludwika Węgierskiego;
starosta generalny ruski, → Odrowąż Andrzej.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia