Starostowie

Encyklopedia PWN

burgrabia
[niem.],
w średniowiecznych Niemczech urzędnik w zamkach i miastach królewskich i biskupich, pełniący funkcje sądownicze i wojskowe; z czasem godność tytularna; w Polsce od XIV w. — zastępca starosty lub kasztelana, także zwierzchnik grodu niekasztelańskiego;
przywilej wymuszony 15 IX 1454 na Kazimierzu IV Jagiellończyku przez szlachtę wielkopolską, zgromadzoną po ogłoszeniu pospolitego ruszenia w obozie pod Cerekwicą koło Chojnic, dotyczący tylko Wielkopolski;
ród magnacki herbu Kościesza, którego protoplastą był Chodko (Fiodor) Juriewicz pochodzący od ruskich bojarów osiadłych na Kijowszczyźnie.
Domarat z Pierzchna, Domarat z Iwna, data ur. nieznana, zm. 1399 lub 1400,,
starosta generalny Wielkopolski;
Felkersamb, Falkierzamb, Felkierzan, Voelkersamb, Otto Fryderyk, data ur. nieznana, zm. 27 XI 1705,
wojewoda inflancki;
Górka Łukasz, data ur. nieznana, zm. 11 IV 1475,
ojciec Uriela, wojewoda, starosta generalny Wielkopolski;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia