Domarat z Pierzchna
 
Encyklopedia PWN
Domarat z Pierzchna, Domarat z Iwna, data ur. nieznana, zm. 1399 lub 1400,,
starosta generalny Wielkopolski;
pochodził z wielkopol. rodu Grzymałów; stronnik króla Ludwika Węgierskiego, 1377 mianowany starostą; 1381–82 jeden z 5 wielkorządców Królestwa, od 1382 kasztelan poznański; zwalczany przez stojącą w opozycji do rządów andegaweńskich część wielkopol. możnych; 1381 stanął na czele wyprawy przeciwko Bartoszowi Wezenborgowi, przywódcy stronnictwa popierającego Siemowita IV mazow., a następnie do 1384 kierował działaniami zbrojnymi przeciwko tej opozycji (tzw. wojna Grzymalitów z Nałęczami).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia