Rzeczpospolita

Encyklopedia PWN

rzeczpospolita, łac. res publica:
dziennik informacyjno-publicystyczny,
dziennik informacyjno-publicyst.,
dziennik o charakterze informacyjno-publicyst. oraz ekon.-prawnym,
oficjalna nazwa państwa pol. 17 III 1921–22 VII 1952 i od 29 XII 1989.
czasopismo konspiracyjne,
dwutygodnik, następnie miesięcznik emigr.,
określenie dóbr Merecz k. Wilna należących do P.K. Brzostowskiego, nazywanych od imienia właściciela Pawłowem;
nazwa koła towarzyskiego powstałego w połowie XVI w. we w. Babin k. Lublina, które stworzyło miniaturowe, parodystyczne państewko;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia