rzeczpospolita
 
Encyklopedia PWN
rzeczpospolita, łac. res publica:
2) określenie państwa pol., wyrażające suwerenny stosunek narodu (bądź klasy, uznającej się za jego reprezentanta) do państwa; rzeczpospolita szlachecka — przyjęta w historiografii nazwa systemu państw. istniejącego w Polsce od poł. XV w. do III rozbioru 1795 (I Rzeczpospolita); odrodzone 1918 państwo pol. przyjęło 17 III 1921 oficjalną nazwę Rzeczypospolitej Polskiej (RP) (II Rzeczpospolita); nazwę tę zachowano do 1952; Konstytucja 1952 wprowadziła nazwę państwa — Polska Rzeczpospolita Lud. (PRL). Nazwę RP przywrócono 29 XII 1989.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia