Renu

Encyklopedia PWN

Lahn
[la:n],
rz. w zachodnich Niemczech, prawy dopływ Renu; żegl. 68 km od ujścia.
Lippe
[lı̣pə],
rz. w Niemczech, prawy dopływ Renu;
Mozela, fr. Moselle Wymowa, niem. Mosel Wymowa, łac. Mosella,
rz. we wschodniej Francji, Luksemburgu i zachodnich Niemczech, na krótkim odcinku graniczna między Luksemburgiem a Niemcami, lewy dopływ Renu;
archeol. kultura okresu wczesnorzymskiego (I–II w.) obszaru dorzecza Wezery i prawobrzeżnego Renu, znana gł. z cmentarzysk;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia