Radomiu

Encyklopedia PWN

zbrodnie w okresie II wojny światowej dokonane w wyniku świadomej i planowej działalności niemieckiej partii narodowosocjalistycznej NSDAP, instytucji i organów państwowych, organizacji III Rzeszy oraz ich funkcjonariuszy.
żywiołowe strajki, wiece i demonstracje uliczne 25 VI, po ogłoszeniu przez premiera rządu PRL P. Jaroszewicza podwyżki cen żywności (średnio ok. 70%);
AB, akcja AB, niem. Ausserordentliche Befriedungsaktion,
niem. akcja eksterminacji pol. inteligencji w GG, przeprowadzona V–VII 1940 w celu likwidacji potencjalnych przywódców pol. konspiracji;
Adwentowicz Karol, ur. 19 X 1871, Wielogóra k. Radomia, zm. 19 VII 1958, Warszawa,
ojciec Lucjana, aktor i reżyser.
Chmieleński, Chmieliński, Zygmunt, ur. 1835, Barcząca k. Mińska Mazowieckiego, zm. 23 XII 1863, Radom,
brat Ignacego Jakuba, dowódca w powstaniu styczniowym 1863–64;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia