Radomiu

Encyklopedia PWN

konspiracyjna organizacja zbrojna Polskiej Partii Robotniczej (PPR), utworzona 1942.
generalna konfederacja przeciwko królowi Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu i stronnictwu reform, zawiązana 23 VI 1767 w Radomiu przez opozycję z inspiracji ambasadora ros. N. Repnina, z K.S. Radziwiłłem „Panie Kochanku” jako marsz. konfederacji;
Kossobudzka Renata, ur. 15 I 1921, Warszawa, zm. 9 X 2006, Konstancin-Jeziorna,
aktorka;
Kwiatkowski Eugeniusz Felicjan, ur. 30 XII 1888, Kraków, zm. 22 VIII 1974, tamże,
polski inżynier chemik, działacz gospodarczy, mąż stanu.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia