Pucka

Encyklopedia PWN

Drzeżdżon Jan, ur. 16 V 1937, Domatowo k. Pucka, zm. 22 VIII 1992, Gdańsk,
pisarz, krytyk literacki;
ichtiofauna
[gr.-łac.],
ogół gatunków ryb zamieszkujących dane jezioro, rzekę, morze lub ich części (np. górna Wisła, Zat. Pucka),
grupa ludności zamieszkująca Pomorze Gdańskie i wschodnią część Pomorza Zachodniego, potomkowie wschodniej gałęzi nadbałtyckich plemion zachodniosłowiańskich.
północno-zachodnia część Pobrzeża Gdańskiego, nad Zat. Gdańską;
w. w woj. pomor. (pow. pucki, gmina Puck), na skraju Puszczy Darżlubskiej;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia