Pucka

Encyklopedia PWN

miasto w województwie pomor., w powiecie puckim, na krańcu Mierzei Helskiej, nad Zat. Pucką i otwartym morzem, w obrębie Nadmor. Parku Krajobrazowego.
północno-zachodnia część Pobrzeża Gdańskiego;
osada (woj. pomor.), nad Zat. Pucką i otwartym morzem;
dzielnica Jastarni (woj. pomor.), nad Zat. Pucką i otwartym morzem, w Nadmor. Parku Krajobrazowym;
archeol. kultura późnego neolitu występująca na pobrzeżu Morza Bałtyckiego od Zat. Puckiej do ujścia Niemna, datowana od poł. II tysiąclecia do końca XVIII w. p.n.e., zaliczana do kręgu kultur z ceramiką sznurową;
wojny polsko-szwedzkie 1563–1721,
wojny między Polską a Szwecją od połowy XVI w. do początku XVIII w. Przyczyną ich było dążenie Szwecji do opanowania południowo-wschodnich i południowych wybrzeży Morza Bałtyckiego, sprzeczne z interesami Polski w Inflantach i z jej próbami (od czasów Zygmunta II Augusta) prowadzenia własnej polityki morskiej (dominium maris Baltici); dodatkowym powodem wojen był konflikt dynastyczny.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia