Polska Macierz Szkolna

Encyklopedia PWN

stowarzyszenie oświat., zał. 1905 w Warszawie jako Macierz Szkolna Królestwa Pol.;
stowarzyszenie oświat., zał. 1921 w Wolnym Mieście Gdańsku;
nazwa polskich stowarzyszeń oświatowych działających od końca XIX w.:
Polskie Gimnazjum w Cieszynie,
szkoła zał. 1895 z inicjatywy Macierzy Szkolnej Księstwa Ciesz.;
szkoła prywatna zał. 1909 staraniem Macierzy Szkolnej Księstwa Ciesz. i Tow. Szkoły Lud. w Krakowie;
instytucja organizująca proces wydawniczy.
Anders Władysław, ur. 11 VIII 1892, Błonie (pow. kutnowski), zm. 12 V 1970, Londyn,
generał, polityk.
Lwów, L'wiw, L'viv,
największe miasto w zachodniej części Ukrainy, ośrodek administracyjny obwodu lwowskiego;
kierunek działalności publicznej w Polsce w XIX w., wysuwający hasła różnorodnych działań legalnych, zmierzających do wzmocnienia sił i organizacji społeczeństwa polskiego w sytuacji braku własnego państwa.
obszar miasta Gdańska i najbliższej okolicy 1920–39; utworzone 15 XI 1920 na mocy traktatu wersalskiego, pozostawało pod protektoratem Ligi Narodów, nie posiadało pełnej suwerenności państwowej;
Sienkiewicz Henryk, pseud. Litwos, ur. 5 V 1846, Wola Okrzejska (Podlasie), zm. 15 XI 1916, Vevey k. Lozanny,
pisarz, publicysta, działacz społeczny, autor Trylogii.
federacja towarzystw i organizacji polonijnych, zał. 1931 w Buenos Aires;
naród tworzący podstawową ludność Czech (ok. 9,7 mln, 1998),
Dzierżanowska Maria, ur. 1861, Wołyń, zm. 12 IV 1908, Warszawa,
działaczka oświat., nauczycielka;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia