Wolnym Mieście Gdańsku

Encyklopedia PWN

przedstawicielstwo polit. ludności pol. w Gdańsku; powstałe 21 IV 1921 z przekształcenia Pol. Rady Lud., działającej w Gdańsku od 1918;
obszar miasta Gdańska i najbliższej okolicy 1920–39; utworzone 15 XI 1920 na mocy traktatu wersalskiego, pozostawało pod protektoratem Ligi Narodów, nie posiadało pełnej suwerenności państwowej;
przedstawicielstwo pol. w Wolnym Mieście Gdańsku;
miasto wojewódzkie (woj. pomor.), pow. grodzki, przy ujściu Wisły do Zat. Gdańskiej.
sieć polskich urzędów pocztowych i telefoniczno-telegraficznych podporządkowanych Poczcie Polskiej w kraju, niezależnych od instytucji pocztowych i władz Wolnego Miasta Gdańska;
Gdańsk-Prusy Zachodnie, niem. Reichsgau Danzig-Westpreussen,
okręg adm. III Rzeszy 1939–45;
Pomorze Gdańskie, Pomorze Nadwiślańskie, Pomorze Wschodnie,
terytorium hist. nad Morzem Bałtyckim, między Pomorzem Zachodnim a Prusami.
wyższa szkoła techn. w Gdańsku;
m. powiatowe w województwie pomor., na styku Żuław Wiślanych i Pojezierza Kaszubskiego, nad Radunią, graniczy od północy z Gdańskiem.
m. powiatowe w województwie pomor., na Żuławach Wiślanych, nad Tugą (prawy dopływ Szkarpawy).
zakład przemysłowy powstały z istniejących od 1. połowy XIX w. stoczni: Kaiserliche Danziger Werft Aktiengesellschaft i Schichau Werft Aktiengesellschaft (filia stoczni elbląskiej);
stolica Polski i województwa mazowieckiego, pow. grodzki, na Nizinie Środkowomazowieckiej, obejmującej w granicach miasta część Kotliny Warszawskiej, Doliny Środkowej Wisły, Równiny Warszawskiej oraz krańce równin Wołomińskiej i Łowicko-Błońskiej, nad Wisłą (w obrębie miasta 28 km biegu rzeki); ośrodek aglomeracji warszawskiej.
Czyżewski Józef, ur. 25 XII 1857, Widlice k. Tczewa, zm. 21 X 1935, Gdańsk,
działacz nar., społ. i oświat. w Gdańsku i na Pomorzu, drukarz, wydawca i dziennikarz;
miasto w województwie pomor., pow. grodzki, nad Zat. Gdańską, na styku odmiennych, bardzo zróżnicowanych regionów — Pobrzeża Kaszubskiego i Pojezierza Kaszubskiego, w aglomeracji gdańskiej.
miasto wojewódzkie (województwo małopolskie), na pograniczu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, Niecki Nidziańskiej, Bramy Krakowskiej i Kotliny Sandomierskiej, nad Wisłą i jej dopływami: Rudawą, Prądnikiem, Dłubnią (lewe), Wilgą (prawy); powiat grodzki, siedziba powiatu krakowskiego.
miasto wojewódzkie (województwo wielkopolskie), powiat grodzki, na obszarze Poznańskiego Przełomu Warty, Pojezierza Poznańskiego i Równiny Wrzesińskiej, nad Wartą, u ujścia jej prawych dopływów Cybiny i Głównej oraz lewego dopływu Bogdanki; siedziba powiatu poznańskiego.
urbanistyka
[łac. urbanus ‘miejski’],
umiejętność budowy miast i kierowania ich rozwojem.
m. wojewódzkie (woj. dolnośląskie), pow. grodzki, na równinach Wrocławskiej i Oleśnickiej, nad Odrą i jej dopływami: Oławą, Ślęzą, Bystrzycą i Widawą; siedziba pow. wrocławskiego.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia