Wolnym Mieście Gdańsku

Encyklopedia PWN

przedstawicielstwo polit. ludności pol. w Gdańsku; powstałe 21 IV 1921 z przekształcenia Pol. Rady Lud., działającej w Gdańsku od 1918;
obszar miasta Gdańska i najbliższej okolicy 1920–39; utworzone 15 XI 1920 na mocy traktatu wersalskiego, pozostawało pod protektoratem Ligi Narodów, nie posiadało pełnej suwerenności państwowej;
przedstawicielstwo pol. w Wolnym Mieście Gdańsku;
miasto wojewódzkie (woj. pomor.), pow. grodzki, przy ujściu Wisły do Zat. Gdańskiej.
sieć polskich urzędów pocztowych i telefoniczno-telegraficznych podporządkowanych Poczcie Polskiej w kraju, niezależnych od instytucji pocztowych i władz Wolnego Miasta Gdańska;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia