Polityka kursu walutowego

Encyklopedia PWN

ekon. cena, po której są wymieniane 2 waluty na rynku walutowym.
ekon. oddziaływanie państwa na przebieg procesów gospodarczych w skali całej gospodarki narodowej.
gwałtowne zmniejszenie siły nabywczej waluty krajowej na rynku międzynarodowym spowodowane deprecjacją płynnego kursu walutowego lub dewaluacją stałego kursu walutowego.
Europejski System Walutowy, ang. European Monetary System (EMS),
system koordynacji polityki kursowej krajów członkowskich Wspólnot Europejskich; wszedł w życie 13 III 1979 z mocą wsteczną od 1 I 1979,
przedsięwzięcie integracyjne w ramach Unii Europejskiej, w wyniku którego wprowadzono jednolitą europejską walutę, euro.
banki
[wł. banca ‘stół’, ‘ława’],
ekon. przedsiębiorstwa zajmujące się pośrednictwem finansowym polegającym na gromadzeniu depozytów i udzielaniu kredytów.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia