Polityka dochodowa

Encyklopedia PWN

socjalizm
[łac. socialis ‘społeczny’],
ideologie i ruchy społeczne powstałe w XIX w., dążące do ładu społecznego opartego na zasadach wspólnoty, równości i racjonalnego zarządzania gospodarką; w myśli marksistowskiej faza rozwoju społecznego, następująca po kapitalizmie (termin używany zamiennie z terminem „komunizm”); określenie stosowane niekiedy w charakterystyce ustroju społecznego tych krajów wysoko rozwiniętych (zwłaszcza europejskich), w których gospodarce rynkowej towarzyszy daleko posunięta redystrybucja dochodu narodowego i realizacja koncepcji państwa dobrobytu.
Taft William Howard Wymowa, ur. 15 IX 1857, Cincinnati (stan Ohio), zm. 8 III 1930, Waszyngton,
polityk amer., prawnik;
ekon. najogólniej, nadwyżka przychodów nad kosztami, dodatni wynik finansowy z całokształtu działalności przedsiębiorstwa.
ekon. stan całkowitego zaspokojenia materialnych i duchowych potrzeb jednostki i społeczeństwa.
dochód gwarantowany, minimalny dochód gwarantowany,
pojęcie stosowane w polityce społecznej do określenia prawnych i finansowych rozwiązań, które polegają na uzupełnianiu dochodów osób (gospodarstw domowych) do poziomu pewnego minimum ustalanego przez rząd, gwarantowanego przez państwo, a realizowanego głównie przez instytucje pomocy społecznej;
Domar
[dọur]
Evsey David, ur. 1914, Łódź, zm. 1 IV 1997, Concord (stan Massachusetts),
ekonomista amerykańskiego, pochodzenia polskiego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia