Podstawowe zespoły

Encyklopedia PWN

zespół roślinny, asocjacja roślinna,
ekol. typ zbiorowiska roślinnego;
urb. zachowane zgrupowanie historycznych budowli miasta wraz z układem urbanistycznym sieci ulic, rynku lub planu;
med. zespół objawów będących wynikiem nieprawidłowego trawienia i wchłaniania składników pokarmowych w przewodzie pokarmowym (wszystkich, większości, niektórych lub jednego składnika pokarmowego);
med. choroba społ. dotycząca gł. małych dzieci;
med. zespół objawów klinicznych i biochem. spowodowanych białkomoczem przekraczającym możliwości kompensacyjne organizmu (powyżej 3–3,5 g/dobę);
pojazd trakcyjny złożony z zespołu wagonów stale sprzęgniętych ze sobą, z których co najmniej jeden jest wyposażony w silniki trakcyjne;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia