Pierwsza

Encyklopedia PWN

My, Pierwsza Brygada, Legiony to żołnierska nuta,
polska pieśń żołnierska;
funkcjonalnie połączone wsie w woj. podl. (pow. augustowski, gmina Augustów), niedaleko Kanału Augustowskiego i Netty.
filoz. w filozofii najbardziej podstawowe powody, dla których jakaś dziedzina rzeczywistości (przedmiotowej lub wewnątrzpodmiotowej) istnieje lub przybiera określoną strukturę.
Pierwszy Maja, Święto Pracy,
międzynarodowe święto pracowników;
pol. formacja wojsk. walcząca 1918 z Armią Czerwoną, → Korpusy Polskie w Rosji.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia