Pierwsza

Encyklopedia PWN

związek taktyczny PSZ na Zachodzie (w Wielkiej Brytanii), utworzony na mocy rozkazu Naczelnego Wodza W. Sikorskiego z dnia 28 IX 1940;
związek taktyczny, formowany od VIII 1943 na podstawie decyzji władz ZSRR;
pol. formacja wojsk. walcząca 1917 po stronie bolszewików, → Biełgorodzki Pułk.
filoz. termin, wywodzący się z filozofii Arystotelesa, oznaczający źródło i pierwszą zasadę wszelkiego ruchu.
formacja wojsk. w powstaniu styczniowym 1863–64, → żuawi śmierci.
mat. liczby naturalne p >  1, które oprócz jedynki i samych siebie nie mają żadnych innych dzielników: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ...;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia