Pierwszy Maja
 
Encyklopedia PWN
Pierwszy Maja, Święto Pracy,
międzynarodowe święto pracowników;
w zamyśle pomysłodawców miało być dniem solidarności robotników; obchodzone corocznie w formie masowych demonstracji, wieców i pochodów, począwszy od 1890. Uchwałę o obchodach Pierwszego Maja podjęto na kongresie założycielskim II Międzynarodówki w Paryżu (1889); datę Pierwszy Maja wybrano dla uczczenia rocznicy początku (1 V 1886) strajku robotników amerykańskich w Chicago, proklamowanego z inicjatywy Amerykańskiej Federacji Pracy (żądanie wprowadzenia 8-godzinnego dnia pracy); demonstracje Pierwszego Maja odegrały dużą rolę w procesie radykalizacji ruchu robotniczego na świecie; początkowo nielegalne, później zostały de facto uznane za legalne w wielu krajach; w krajach komunistycznych Pierwszy Maja miało charakter święta państwowego (w Polsce oficjalnie od 1950). Na ziemiach polskich obchodzone od 1890; w PRL uznane za jedno z najważniejszych świąt, traktowane przez władze komunistyczne jako swoisty sprawdzian sprawności organizacyjnej terenowych organizacji partyjnych, których jednym z głównych zadań było zapewnienie odpowiedniej frekwencji na pochodach.
Bibliografia
P. Sowiński Komunistyczne święto. Obchody 1 maja w latach 1948–1954, Warszawa 2000.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia