Pierwsza

Encyklopedia PWN

mat. liczba pierwsza występująca w przedstawieniu danej liczby naturalnej w postaci iloczynowej (tzw. rozkład na cz.p.), np. 84 = 2 · 2 · 3 · 7, 630 = 2 · 3 · 3 · 5 · 7;
mat. liczby całkowite niemające żadnego (poza jedynką) wspólnego dzielnika;
byt pierwszy,
[łac.],
ens primum,
filozoficzne określenie najdoskonalszego bytu;
Andrzeja Świętego Apostoła Pierwszego Powołania, Order, Ordien swiatogo apostoła Andrieja Pierwozwannogo,
najwyższe odznaczenie Cesarstwa Rosyjskiego;
farm. metabolizm (biotransformacja), jakiemu ulegają leki w wątrobie przed osiągnięciem krążenia ogólnego.
elektroda (półogniwo) zbud. z metal. płytki (drutu) zanurzonej w roztworze jonów tego metalu.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia