Pienin

Encyklopedia PWN

Mleczna Dziura, Jaskinia Aksamitka, Mliečna diera, jaskyňa Aksamitka,
największa i najbardziej znana jaskinia Pienin, na Słowacji, w południowym krańcu Pienin właściwych;
Wysoka, Wysokie Skałki, słowac. Vysoké skalky,
najwyższy szczyt Pienin, we wschodniej części Małych Pienin, na granicy ze Słowacją;
rzeka, prawy dopływ Wisły, powstaje z połączenia Białego Dunajca i Czarnego Dunajca pod Nowym Targiem;
trzeci i ostatni okres (jednostka geochronologiczna) ery mezozoicznej, trwający od ok. 135 do 65 mln lat temu; również nazwa systemu (jednostka chronostratygraficzna) obejmującego skały powstałe w tym czasie.
Pienińska, Jaskinia, Jaskinia w Dolinie Pienińskiego Potoku,
jaskinia tektoniczna w masywie Trzech Koron (Pieniny właściwe), przy dnie doliny Pienińskiego Potoku;
amfibole
[gr. amphíbolos ‘dwuznaczny’, ‘wątpliwy’],
grupa minerałów, krzemiany i glinokrzemiany wstęgowe, gł. żelaza, wapnia, magnezu i sodu, o bardzo zróżnicowanym składzie chemicznym (stąd nazwa);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia